Planul de finanțare actualizat

Măsuri de finanțare  actualizate

Fisa modificata a masurii M4 Diversificarea economiei in teritoriul Valea Prutului – iulie 2017 – Click aici

Fisa modificata a masurii M5 Integrarea minoritatii rome – GAL Valea Prutului – iulie 2017- Click aici

Fisa modificata a masurii M7 Revitalizarea satelor – GAL Valea Prutului – iulie 2017- Click aici

Nota de aprobare a SDL GAL Valea Prutului Nr. 1/2017 – Click aici

Nota aprobare AM PNDR modificare complexa Nr.1, anul 2018, din 3 decembrie 2018 – Click aici

Fisa masurii M2 3A modificata cf. aprobare AMPNDR din 3 decembrie 2018 – Click aici

Capitol IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie – modificat cf. aprobare AM PNDR din 3.12.2018 – Click aici

Capitol X – Planul de finantare al strategiei ACTUALIZAT din 3 decembrie 2018 – Click aici

Anexa 4 Planul de finantare ACTUALIZAT din 3 decembrie 2018 – Click aici