Planul de finanțare actualizat 11.07.2017

Măsuri de finanțare  actualizate

Fisa modificata a masurii M4 Diversificarea economiei in teritoriul Valea Prutului – iulie 2017 – Click aici

Fisa modificata a masurii M5 Integrarea minoritatii rome – GAL Valea Prutului – iulie 2017- Click aici

Fisa modificata a masurii M7 Revitalizarea satelor – GAL Valea Prutului – iulie 2017- Click aici

Nota de aprobare a SDL GAL Valea Prutului Nr. 1/2017 – Click aici

SDL GAL Valea Prutului V.01 – Strategia Actualizata 11.07.2017  Click aici