Consiliul Director al asociație GAL Valea Prutului este constituit din 7 membrii, aleși de Adunarea Generală pentru o perioadă de 5 ani.

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA APARTENENȚA PUBLIC/PRIVAT
Lungu Vasile președinte Privat (Grup Producători Cereale Lunca Prut, Societatea Agricolă Astra Trifești, OUAI AQUA Soloneț, SC Agroindustrial Ceres SRL)
Buțura Florin vicepreședinte Public (U.A.T Ștefănești)
Tănasă Ion membru Public (U.A.T. Popricani)
Zamisnicu Constantin membru Public (U.A.T. Probota)
Buimac Ioan membru Privat (SC Agralmixt SA, SC Agricola Andrieșeni SRL)
Borș Dragoș membru Privat (Parohia Sf. Spiridon)
Jalbă Magneriu Cătălin Secretar general Privat (SC MAGNOLITRANS SRL)

Conform art.21 din Statutul asociației, Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și aplică concret strategia de activitate:
a) prezintă Adunării Generale raport de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor asociației;
b) supraveghează activitatea comisiilor de specialitate;
c) reprezintă asociația în fața autorităților și a oricăror persoane fizice sau juridice, încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
d) poartă răspunderea de starea patrimoniului asociației;
e) aprobă primirile, returnările și excluderile membrilor ori colaboratorilor;
f) aplică în caz de indisciplină sancțiuni în cadrul asociației;
g) stabilește component Comisiilor de specialitate;
h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;
i) stabilește statutul de funcțiuni al colaboratorilor și personalului angajat cu character permanent;
j) confirmă primirile în asociație și soluționează contestațiile adresate acesteia conform statutului.