În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată prin LEADER PNDR 2014 – 2020, Consiliului Director în baza art.23 din Statutul de organizare a Asociației, a angajat o echipă executivă formată din 5 experți.

Organigrama GAL Valea Prutului aprobată de MADR:

 

NUME ȘI PRENUME FUNCȚIA ATRIBUȚII FIȘA POST
Hudema Maria Manager proiect -Asigură buna funcționare a GAL;

-Initiază și mentine actiuni de cooperare cu alte teritorii și parteneriate

-Elaborează procedurile de lucru conform strategiei și le supune spre aprobare Consiliului Director;

Grădinaru Maria Expert parteneriat public-privat -Asigură interfaţa între potenţialii beneficiari, actori locali şi GAL;

-Culege informatii, concepe și redactează material si documente necesare în promovarea strategiei de dezvoltare locală;

-Verifică corectitudinea informațiilor, a documentelor, în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală 2014 –  2020

Fedor Andreea Daniela Evaluator proiecte -elaborează procedura de evaluare și selecție a proiectelor;

-organizeaza si gestionează activitatea de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului stabilit la nivelul GAL;

-acordă asistenţă/sprijin tehnic şi metodologic potenţialilor beneficiari pentru îmbunătăţirea propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic şi financiar;

vacant Evaluator proiecte -elaborează procedura de evaluare și selecție a proiectelor;

-organizeaza si gestionează activitatea de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului stabilit la nivelul GAL;

-acordă asistenţă/sprijin tehnic şi metodologic potenţialilor beneficiari pentru îmbunătăţirea propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic şi financiar;

Descarcă aici Regulamentul de Ordine Interioară a GAL Valea Prutului

Vizualizează aici CIF a GAL Valea Prutului

Vizualizează aici Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a GAL Valea Prutului