Politică Egalitate de Șanse, Nediscriminare, Dezvoltare Durabilă