Acordul de parteneriat din SDL
Parteneriatul GAL Valea Prutului, pentru implementarea strategiei în perioada de programare 2014 -2020 este constituit din 47 membri :
• 11 Autorități publice locale;
• 30 Reprezentanți autorizati din sectorul privat;
• 6 Reprezentanți ai societății civile;
Clik aici pentru a vedea structura completă a parteneriatului si Clik aici pentru a vedea Acordul de parteneriat SDL
Adeziune GAL Valea Prutului este o organizație deschisă pentru a primi noi membrii în parteneriatul public-privat. Astfel înscrierea în Asociatia GAL Valea Prutului de noi membri are un caracter voluntar, pe baza de adeziune scrisă aprobată de către Consiliul Director al asociației (Art 6. Din statutul Asociației). De asemenea, membrii fondatori care nu și-au manifestat interesul pentru participarea la întâlnirile AGA, au falimentat sau au decedat, li se retrage calitatea de membri fondatori (art.11din Statutul Asociației). Click aici pentru a descărca ADEZIUNEA și FORMULARUL DE INFORMAȚII.