Strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Prutului 2014-2020 poate fi accesată aici
Planul de finanțare poate fi accesat aici
Măsurile de finanțare pot fi accesate mai jos:

M1 – Modernizarea exploatatiilor click
M2 – Procesarea productiei agricole click
M3 – Cooperare pentru dezvoltare click
M4 – Diversificarea economiei din teritoriul GAL Valea Prutului click
M5 – Integrarea minoritatii rome click
M6 – Dezvoltarea infrastructurii sociale click
M7 – Revitalizarea satelor click