Despre Programul LEADER

Scurt istoric – În termeni de politică, LEADER a fost introdus ca o „Initiativă Comunitară”, finanțată din Fondurile Structurale ale UE. Au existat trei generații de LEADER: Leader I (1991-1993), Leader II (1994-1999) și Leader+ (2000-2006). In aceasta perioadă, statele membre și regiunile au avut programe Leader autonome finanțate separat din fonduri rezervate la nivelul UE. Începând cu 2007, abordarea Leader a fost integrată în politica globală de dezvoltare rurală a UE. LEADER a fost lansat cu scopul de a ameliora potențialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin exploatarea initiațivelor și competențelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoștințe privind dezvoltarea locală integrată și prin răspândirea acestor cunoștinte în alte zone rurale. Construcția de parteneriate la nivel local, cunoscute sub denumirea de “grupuri de acțiune locală (GAL)” este o trăsătura originală și importantă a abordării Leader. GAL-ul are sarcina de a identifica  și  implementa o strategie de dezvoltare locală, de a lua decizii privind alocarea resurselor financiare și de a le administra, cu scopul de a asigura dezvoltarea durabilă a teritoriului pe care îl reprezintă.  În Romania, construcția acestui tip de parteneriat public-privat a fost sprijinită de Axa 4 –Leader din cadrul PNDR 2007 – 2013 și axa 19 –LEADER din PNDR 2014 – 2020. Primele GAL-uri au apărut în România în 2011, la ora actuală, există 239 de GAL-uri care acoperă cvazi totalitatea  spațiului rural românesc.

Obiectivele programului LEADER

  • Promovarea dezvoltării locale prin instrumentul LEADER pentru promovarea de jos în sus a inițiativelor și activităților de dezvoltare de către comunităţile locale;
  • Întărirea guvernanței locale prin implicarea actorilor interesați din zonele rurale în procesul de dezvoltare a propriilor comunități locale;
  • Inovarea în cadrul abordării LEADER.

Mai multe informații despre Programul LEADER le puteți vizualiza accesând următorul link http://www.madr.ro/axa-leader/leader-2014-2020.html