Contact

Asociația Grupul de Acțiune Locală
Valea Prutului/GAL Valea Prutului


Sediul social : Com.Popricani, Loc.Popricani, Jud.Iași (în incinta SC Magnius Impex SRL)
Sediul Funcțional: Com.Popricani, Loc.Popricani, Jud.Iași (în incinta Primăriei Popricani, ultimul etaj)
Număr de telefon fix/fax: 0232/474992
Număr de telefon mobil: 0749838845
Adresă de e-mail: galvaleaprutului@gmail.com
Programul de lucru cu publicul: 8.00 - 17.00 Luni-Vineri
Asistenta telefonica solicitanti & beneficiari, inclusiv intre orele 17.00 - 20.00
tel. 0749.838.845 (Adrian Strujan evaluator & responsabil monitorizare)
Asistenta tehnica conformitate DCP, inclusiv intre orele 17.00 - 20.00
tel. 0758.521.935 (Maria Hudema, manager GAL)