Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului este un parteneriat public-privat (11 autorități publice locale, 4 ONG-uri, 2 unități de cult, 4 societăți agricole, 16 SRL, 6 I.I., 1 grup de producători, 1 organizație a udătorilor de apă și irigații, 1 PFA, 1 I.I.) din comunele ieșene: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani, Țigănași, Trifești, Victoria și comunenele botoșănene: Santa Mare, Românești, Ștefănești. Ca formă de organizare, Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului, este o asociație cu statut juridic, de drept privat și fără scop patrimonial, înființată și înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Iași cu numărul 142/A/2011.

În 2011, GAL Valea Prutului a obținut de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prima autorizație nr. 61657/16.08.2011 pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală finanțată prin axa LEADER PNDR 2007 – 2013, evaluată la 2.806.000 euro, iar decembrie 2011 a semnat primul Contract de finanțare cu APDRP-ul (C4312011012465711/30.12.2011).

În perioada 2012 – 2015, din acest buget, GAL Valea Prutului a finanțat peste 48 de proiecte. Printre rezultatele, atinse în perioada de programare trecută, GAL Valea Prutului se poate mândrii cu17 tineri fermieri sprijiniti care si-au infiintat PFA-uri, II (prin intermediul masurii 41.112); 8 ferme din teritoriu modernizate (prin intermediul măsurii 41.121); 6 strat-up-uri înființate și sprijinite să-și dezvolte planul de afaceri în domeniul non agricol (prin intermediul masurii 41.312); 1 structură de primire turistică înființate în teritoriu (prin intermediul măsurii 41.313); 15 proiecte de infrastructură și dotări servicii accesate de comunele membre în GAL Valea Prutului; 2 proiecte de cooperare. Click aici pentru a vedea Lista cu beneficiarii proiectelor SDL GAL Valea Prutului din perioada 2012 – 2015. Activitatea GAL Valea Prutului a continuat, astfel în iulie 2016, GAL Valea Prutului a obținut de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cea de-a doua autorizație nr. 186/29.09.2016 pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală finanțată prin axa LEADER PNDR 2014 – 2020, evaluată la 1.805.155 euro, iar în 6 decembrie 2016 a semnat AFIR Acordul cadru de finanțare (C19400186011612411540/06.12.2016)