19.1. Elaborare SDL 2023 – 2027

Calendarul sesiunilor de animare sm 19.1 pentru elaborarea SDL
October 19, 2023
Calendarul celor 3 întalniri de lucru la nivelul parteneriatului/membrilor GAL Valea Prutului pentru elaborarea SDL 2023 -2027
January 25, 2024

19.1. Elaborare SDL 2023 – 2027

19.1. Elaborare SDL 2023 – 2027

AFISE 19.1 SESIUNI ANIMARE & INTALNIRI

PLIANT 19.1

Invitam locuitori si persoanele care isi desfasoara activitatea in teritoriul GAL sa-si exprime opinia cu privire la viitorul comunitatii prin completarea acestui chestionar
Aici poti raspune la chestionar