March 20, 2020

NOTA INFORMARE AFIR!

In situatia in care nu exista posibilitatea transmiterii documentatiei pe email, BENEFICIARII/REPREZENTANTII LEGALI/CONSULTANTI/ANGAJATI GAL care depun documente letric sau care doresc sa discute cu angajatii AFIR vor completa in […]
March 20, 2020

IMPORTANT!

TRANSELE FINALE DE PLATA pentru a obtine CONFORMITATEA DE LA GAL,  vor contine obligatoriu POZE REALE, DETALIATE, RELEVANTE, din care sa se poata determina atat cantitatea, caracteristicile […]