Ședința echipei de management QR4ALL, Popricani

Atelier de lucru identificarea resurselor turistice
September 8, 2021
Convocator
December 14, 2021

Ședința echipei de management QR4ALL, Popricani

Ședința echipei de management QR4ALL, Popricani 27 septembrie 2021
În data de 27 septembrie 2021, GAL Valea Prutului a găzduit ședința echipei de management din cadrul proiectului de cooperare QR4ALL. La ședință au participat responsabili de proiect din partea celor 9 GAL-uri partenere în proiect, au fost analizat stadiul derulării activtiăților în primele 6 luni de implementare, stadiul achizițiilor și pregătirea rapoartelor de activitate și a dosarelor de plată, problemele întâmpinate în implementare.

AFIS