GAL Valea Prutului a demarat un nou proiect de cooperare – QR4ALL
June 7, 2021
Anunț selecție voluntar în cadrul proiectului de cooperare
August 2, 2021

Sedinta de management

In data de 15 iunie 2021 reprezentatii GAL Valea Prutului au participat la prima ședință de ucru a echipei de management din cadrul proiectului de cooperare “QR4ALL” desfasurat la Complexul Muzeal al Bisericii ”Sf. Nicolae” din com. Aroneanu, teritoriu GAL Ștefan cel Mare. La eveniment au fost prezente cele 9 GAL-uri partenere in proiect si reprezentantii ai RNDR. A fost actualizat graficul de implementare a activitatilor și programul achizițiilor.