Comunicat presa M3/3A
September 13, 2018
Conferinta de presa 28.10.2019
October 23, 2019

Comunicat presa M3/3A 19 aprilie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ

DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE

ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

APEL SELECȚIE sM 19.2, MĂSURA M3/3A – COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE

Asociația Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului (GAL VP) anunţă:  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru măsura M3/3A – COOPEARRE PENTRU DEZVOLTARE

Data lansării apelului de selecție: 19 aprilie 2019

Măsura lansată a apelului de selecție:

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.3/02.04.2019

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fără personalitate juridică constituite în baza unui Acord de Cooperare, şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile enumerate mai jos:

  • fermieri ;
  • Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale
  • ONG – organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale
  • Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
  • Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Astfel, beneficiarul  eligibil direct este o entitate din lista enumerata mai sus, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. În cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa.

Bugetul total al măsurii  M3/3A din SDL – 80.000 euro.

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe măsura M3/3A – 80.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  80.000  euro.