Participare la Sesiunea de instruire organizată de CMSC

Conferința finală a Proiectului Major de investiții EAST AVERT MIS ETC 966 – Hotel Traian Iasi, 19 – 20 decembrie 2017
December 20, 2017
SESIUNE DE ANIMARE A TERITORIULUI PE M2/3A „PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE” – Bivolari, 20 feb 2018
February 20, 2018

Participare la Sesiunea de instruire organizată de CMSC

Participare la Sesiunea de instruire organizată de CMSC cu tema ”Ghidurile masurii de asociere in GAL-uri. Modele si propuneri.” 7 -8 februarie 2018, Iasi, Pensiunea PLOPII FĂRĂ SOȚ.
In perioada 07 – 08 februarie 2018, angajatii GAL Valea Prutului au participat la sesiunea de instruire pe tema “Ghidurile masurii de asociere in GAL-uri. Modele si propuneri.” Sesiunea de instruire a fost organizată de către Centrul de Mediere și Securitate Comunitară din Iași în parteneriat cu Fundația Civitasdin Cluj Napoca în cadrul proiectului ”Rețeaua de facilitatori în dezvoltarea de structuri agricole asociative – CoopNet” finanțat de fundația Româno-Americană. La sesiunea de instruire au participat reprezentanți ai GAL-urilor din regiunea NE, SE, S, Centru care au în cadrul SDL – măsură dedicată asociere. Instruirea a fost foarte utilă și constructivă, cu atât mai mult cu cât au fost prezenți și reprezentanții ai structurii județene a AFIR. Au fost clarificate aspecte privind încadrarea corectă în Regulamentul (UE), diferența între cheltuielile eligibile încadrate la art.17, 27 si 35, diferența între modelul cererii de finanțare pe servicii de pe sM19.2 și 16.4, exemple de proiecte pe asociere selectate în cadrul GAL și notificate spre contractare și  exemple de proiecte respinse de AFIR ca fiind încadrate greșit.