Intrunirea comitetului de selectie a proiectelor pe masura M1/2A – Popricani

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A GAL-urilor – Hotel Ibis, Sibiu, 26-28 noiembrie 2017
November 29, 2017
Intrunirea comitetului de selectie a proiectelor pe masura M7/6B – Popricani
December 18, 2017

Intrunirea comitetului de selectie a proiectelor pe masura M1/2A – Popricani

ÎNTRUNIREA COMITETULUI DE SELECȚIE A PROIECTELOR PE MĂSURA M1/2A – Popricani, 13 decembrie 2017

În data de 13 decembrie 2017, la sediul GAL Valea Prutului din incinta primăriei Popricani, s-a întrunit Comitetul de Selecție a Proiectelor pe măsura M1/2A ”Modernizarea exploatațiilor agricole”. În cadrul apelului de selecție nr.1/23.10.2017 cu un buget total alocat de 331.283 euro, s-au depus 6 proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 442.971 euro. Rezultatele selecției pot fi consultate accesând următorul link https://galvaleaprutului.ro/evaluare-selectie/rapoarte-selectie/