Deschidere sesiune pentru depunerea cererilorde proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL VALEA PRUTULUI

Sesiune de animare a teritoriului pe M1/2A “Modernizarea exploatatiilor agricole” – Popricani
October 19, 2017
Eveniment de prezentare aProgramului LIFE – Agenția de Protecție a mediului Iași, 25 octombrie 2017
October 25, 2017

Deschidere sesiune pentru depunerea cererilorde proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL VALEA PRUTULUI

COMUNICAT DE PRESĂ

DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE

ÎN CADRUL SDL A TERITORIULUI – GAL VALEA PRUTULUI

 

Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală anunță public potențialii beneficiarii din comunele: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Trifeşti, Ţigănaşi, Victoria  (județul Iași) și Româneşti, Santa Mare, Ștefănești (județul Botoșani) DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR LEADER  PE NTRU URMĂTOARELE MASURI:

Perioada de depunere a proiectelor:  26 octombrie 2017 – 29 noiembrie 2017

Denumirea măsurii lansate (Numărul de referinţă al sesiunii/apelului de selecție): Beneficiari eligibili

 

Fondurile disponibile

-EURO-

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect Intensitatea sprijinului Termen limită de depunere a proiectelor
(M19.2) M7/6B REVITALIZAREA SATELOR  sesiunea 1, apelul de selectie nr.2/23.10.2017 a) U.A.T – Comunele din teritoriul GAL Valea Prutului, U.A.T – orașul Ștefănești (oraș mic cu populația sub 20.000 locuitori);

 

413.444,13. 200.000 euro 100% 29 noiembrie 2017, orele 14.00
(M19.2) M1/2A MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE sesiunea 1, apelul de selectie nr.1/23.10.2017 -”fermieri” definiți conform HG nr.226/2015 din teritoriul Valea Prutului;

-cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul Valea Prutului

331.283,24 200.000 euro 50% 29 noiembrie 2017, orele 14.00
(M19.2) M2/3A PROCESAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE sesiunea 1, apelul de selectie nr.1/23.10.2017 -”fermieri” definiți conform HG nr.226/2015 din teritoriul Valea Prutului;

-cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul Valea Prutului

-micro-intreprinderi si intreprinderi mici

177.569,66 177.569,66 euro 50% 29 noiembrie 2017, orele 14.00

 

Locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, județul Iași, incinta Primăriei Popricani (etaj II),  în perioada  26 octombrie 2017 – 29 noiembrie  2017, de luni până vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

 

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor pe cele 3 măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului aferent fiecărei măsuri în parte, publicat pe pagina noastră web https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/

 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: Telefon fix: 0232.474.992, Email: galvaleaprutului@gmail.com ,

 

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliată a apelurilor de selecție, disponibil în format electronic sau tipărit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociației www.galvaleaprutului.ro, secțiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/ .