Sesiune de animare Țigănași
June 15, 2017
Sesiune de animare Popricani
June 15, 2017

Sesiune de animare Probota

În data de 30 Martie 2017, orele 10.00 -12.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Probota din Loc. Probota, Com.Probota, jud. Iași are loc  sesiunea  de  animare a teritoriului GAL Valea Prutului . Sesiunea are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați din Com. Probota.