Sesiune animare teritoriu M7/6B -„Revitalizarea satelor” Popricani

Sesiune instruire angajati GAL – comuna BOBILNA, jud. Cluj
May 28, 2017
Sesiune de animare a teritoriului pe „Dezvoltarea infrastructurii sociale” M6/6B – Popricani
June 12, 2017

Sesiune animare teritoriu M7/6B -„Revitalizarea satelor” Popricani

SESIUNE DE ANIMARE A TERITORIULUI PE M7/6B ”REVITALIZAREA SATELOR” – Popricani, 7 iunie 2017

În data de  7 iunie 2017, începând cu orele 11.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al comunei Popricani, jud. Iași a avut loc  Sesiunea  de  animare a teritoriului  privind prezentarea măsurii M7/6B „Revitalizarea satelor”. Au fost prezenți toți primarii din cele 11 U.A.T-uri din teritoriul GAL Valea Prutului. Sesiune a fost susținută de doamna Nicoleta Dăneasă  manager GAL și doamna Tania Grădinaru –  expertul GAL în parteneriat-public privat. Au fost prezentate fișa măsurii, ghidul solicitantului, condițiile de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un proiect, procedura de evaluare și selecție. Un accent deosebit s-a pus pe politica de evitare  a conflictului de interese.