Sesiune de animare Bivolari
April 5, 2017
Sesiunea de animare orașul Ștefănești
April 25, 2017

Sesiune de animare Trifești

În data de 05.04 2017, orele 14.00 -16.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Trifești din Loc. Trifești, Com.Trifești, jud. Iași are loc  sesiunea  de  animare a teritoriului GAL Valea Prutului . Sesiunea are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați din Com. Trifești. 10 persoane prezente.