Sesiune de animare Roscani
April 4, 2017
Sesiune de animare Trifești
April 5, 2017

Sesiune de animare Bivolari

În data de 05.04 2017, orele 10.00 -12.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Bivolari din Loc. Bivolari, Com. Bivolari, jud. Iași are loc  sesiunea  de  animare a teritoriului GAL Valea Prutului . Sesiunea are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați din Com. Bivolari. 12 persoane prezente.