Sesiune de animare Popricani
March 30, 2017
Sesiune de animare Bivolari
April 5, 2017

Sesiune de animare Roscani

În data de 04.04 2017, orele 10.00 -12.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Roșcani din Loc. Roșcani, Com.Roșcani, jud. Iași are loc  sesiunea  de  animare a teritoriului GAL Valea Prutului . Sesiunea are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați din Com. Roșcani. 10 persoane prezente.