Sesiune de animare Probota
March 30, 2017
Sesiune de animare Roscani
April 4, 2017

Sesiune de animare Popricani

În data de 30 Martie 2017, orele 13.00 -16.00  în sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Propricani din Loc. Popricani, Com.Popricani, jud. Iași are loc  sesiunea  de  animare a teritoriului GAL Valea Prutului . Sesiunea are scopul de a prezenta oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului și prin PNDR 2014-2020, atât pentru beneficiari publici cât și pentru cei privați din Com. Popricani. 10 persoane prezente.