„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER”

Campanie de promovare , animare și informare derulată de GAL Valea Prutului
pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
„Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa LEADER” 2014-2020.